420chan now has a web-based IRC client available, right here
Leave these fields empty (spam trap):
Name
You can leave this blank to post anonymously, or you can create a Tripcode by using the float Name#Password
A subject is required when posting a new thread
Subject
Comment
[*]Italic Text[/*]
[**]Bold Text[/**]
[~]Taimapedia Article[/~]
[%]Spoiler Text[/%]
>Highlight/Quote Text
[pre]Preformatted & Monospace text[/pre]
1. Numbered lists become ordered lists
* Bulleted lists become unordered lists
File

Sandwich


Community Updates

420chan now supports HTTPS! If you find any issues, you may report them in this thread
spanish by Charles Fusslepare - Tue, 15 Apr 2014 16:08:56 EST ID:UuZDX9ql No.11245 Ignore Report Reply Quick Reply
File: 1397592536813.png -(35819B / 34.98KB, 400x340) Thumbnail displayed, click image for full size. 35819
Tell me why spanish is a wonderful language. I hate to admit it but it sounds disgusting and i don't get why people "love" it. Even though i admire every single language in the world spanish just doesn't cut it. Occitan, portuguese, french, occitan, italian are all beautiful languages to me. I guess media really did deliver in ruining my picture about the country and it's culture
1 posts omitted. Click Reply to view.
>>
Doris Brondlefield - Thu, 17 Apr 2014 17:19:30 EST ID:Vk7qwzzd No.11251 Ignore Report Quick Reply
if you think this sounds ugly you are a fucking moron, end of story: https://www.youtube.com/watch?v=R52iNrFKUSw

Spanish accents from Spain are mostly awful: people talk from the back of their throat or from their nose. But South Americans have made the bastard language beautiful
>>
Fuck Hinnerway - Sun, 20 Apr 2014 16:07:24 EST ID:gFuCxB/D No.11272 Ignore Report Quick Reply
1398024444907.jpg -(50283B / 49.10KB, 426x426) Thumbnail displayed, click image for full size.
>>11251
I'm not particularly fond of that bastard language either, nor of Cortazar's reciting, but I am of good poetry, thanks for that post.
>>
Cedric Fanfield - Mon, 21 Apr 2014 12:08:58 EST ID:oHL5a0UH No.11276 Ignore Report Quick Reply
When I actually knew spanish, I found the vowel sounds "pure", like the "o" sound is always "o", and it originates from deeper in the throat then most english "o" sounds.
Seconding Victor Jara, and this guy
http://youtu.be/xD3G6eM3tPI
>>
Beatrice Cleblingledging - Tue, 22 Apr 2014 23:31:49 EST ID:yjFWc2f+ No.11283 Ignore Report Quick Reply
>>11276
That's the case for most Romance Languages.
>>
cursive - Sat, 26 Apr 2014 21:51:11 EST ID:wVsBYtdh No.11295 Ignore Report Quick Reply
1398563471345.jpg -(84321B / 82.34KB, 600x400) Thumbnail displayed, click image for full size.
>>11245
well, cause after english/american and chinese, it's the third most uyseful language and spoke pretty much all over the w hemisphere. so there's that.

respect your opinion but ive never had anyone with less nuts posture at me harder than the french and quebeqois (sp?)
people think german sounds barbaric or faggy but i find it to enchant me. perspective on culture helps in all things.


Gamified language learning resources by Polly Bardlock - Sun, 20 Apr 2014 18:16:48 EST ID:7CStOX/Q No.11273 Ignore Report Reply Quick Reply
File: 1398032208968.png -(446469B / 436.00KB, 460x641) Thumbnail displayed, click image for full size. 446469
I'm highly susceptible to gaming addiction, and I've used it to my advantage in the past. I used DuoLingo to learn German on my own in high school, and I learned what turned out to be a year's worth of university level German in about 5 months. I've been going strong since then and I'm getting closer and closer to fluency.

But I want to learn other languages! I find the initial phase of learning a language to be pretty dull, but a system like DuoLingo helped me blow through it for German. Sadly they only offer four other languages. I really would like to learn Norwegian, but I can't seem to find any sort of points-based language learning program with Norwegian that isn't shit. Rosetta Stone is decent, but they don't have Norwegian.

Can anyone recommend anything like this?
>>
Albert Drondleford - Thu, 24 Apr 2014 18:26:25 EST ID:Z133nyOZ No.11289 Ignore Report Quick Reply
>>11273
I'm always looking to use this method with teaching myself Chinese. I've actually started using Duolingo for German too but I'm sure I could benefit with some more "authentic" materials (media designed for native users).

For my Mandarin, I have downloaded a ton of old SNES rom games translated to Chinese. Since I've played the shit out of them, I know what the dialogue is about and I can quickly adapt new characters into my vocab. Comic books are also another great resource as they have a pictorial element which better illustrates the plot.

I recommend going to a site that has more Norwegian/English concentration (good luck) and hunting for resources. Also just having a hard nose for it on google.
>>
NinKenDo !GEcKEyOqGA - Fri, 25 Apr 2014 03:36:47 EST ID:VKUrAz63 No.11290 Ignore Report Quick Reply
iKnow.jp
Memrise.com
NihongoMaster.com
WaniKani.com
HabitRPG.com (gamify anything essentially)
>>
cursive - Sat, 26 Apr 2014 21:23:21 EST ID:wVsBYtdh No.11293 Ignore Report Quick Reply
1398561801595.jpg -(24174B / 23.61KB, 480x360) Thumbnail displayed, click image for full size.
>>11273
forgive me but isn't there a Basshunter song about DOTA in swedish? Don't know the history of that game per se, but swedish is close enough to noreigian that you may be able to track something down that scandinavia is into.
had a fanboi from sweden who is/was super into warcraft.

>>11289
how's chinese going for you? was skeptical til you said you were playing old SNES games. Assuming you know the stories of those games well enough to help you. Chinese is SO contextual with so many homonyms (not to mention getting from written to tonal pronounciation is preeeeetty much impossible unless they use pinyin in text bubbles.

i played FFV on a rom YEARRRRRRRRRRS ago. long enough ago that i had to presume it was translated from japanese. there were lots of one word answers that just said "(Context Needed)"
i knew nothing abotu asia back then and only mandarin in parts now so assuming japanese is only based on final fantasy 5 being ~superfamicon only back then


POGADAJMY PO POLSKU KURWA by Hugh Blashwill - Tue, 29 Jan 2013 06:41:58 EST ID:vqtQhLYp No.8695 Ignore Report Reply Quick Reply
File: 1359459718890.jpg -(82671B / 80.73KB, 605x694) Thumbnail displayed, click image for full size. 82671
No, a teraz, jak już mam waszą uwagę, opowiem wam zjebaną historię.

>4 lata temu, końcówka pierwszej klasy LO
>idę jarać trzeci raz w życiu
>wchodzimy do mieszkania dilera, po chwili gościu wytacza się z przedpokoju
>widzę że jest ostro nakurwiony, więc zaczynam się śmiać
>on zaczyna się śmiać z tego że się śmieję że on się śmieje
>co.jpg
>wchodzimy do pokoju, kumpel wyciąga malusieńkiego bonia
>miłość od pierwszego bucha, zero problemów z amatorskim zaciągiem, wszystko idzie prosto do płuc
>gastro wzywa
>wstaję, idę do lodówki
>otwieram i patrzę do środka
>jajka, papryka, cukinia...
>OGÓRY MARKI ROLNIK
Comment too long. Click here to view the full text.
7 posts and 5 images omitted. Click Reply to view.
>>
Reuben Mimblefet - Mon, 18 Mar 2013 20:14:27 EST ID:vqtQhLYp No.8990 Ignore Report Quick Reply
1363652067760.gif -(701232B / 684.80KB, 268x200) Thumbnail displayed, click image for full size.
>weź sobie cherbatnika
>ale ja nie mam cherbatnikuf
>>
Frederick Chorryfield - Sat, 23 Mar 2013 17:39:23 EST ID:vqtQhLYp No.9005 Ignore Report Quick Reply
1364074763187.jpg -(24801B / 24.22KB, 500x312) Thumbnail displayed, click image for full size.
>moja twarz gdy lodowy skurwysyn z cukru
>>
Nigger Fishbane - Mon, 25 Mar 2013 16:20:17 EST ID:vqtQhLYp No.9011 Ignore Report Quick Reply
1364242817184.jpg -(242181B / 236.50KB, 590x775) Thumbnail displayed, click image for full size.
>>8695
Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, leżało sobie pewne królestwo. W samym sercu stolicy piętrzyły się ściany olbrzymiego labiryntu - wedle tradycji, śmiałek, któremu udałoby się dotrzeć do wyjścia, miał prawo wżenić się w królewską rodzinę. Jako że król miał już swoje lata, stwierdził, że należy postarać się o zięcia, więc ogłosił otwarcie labiryntu dla wszystkich chętnych. Niestety, chętni w tym sezonie kiepsko obrodzili - większość z nich umierała z głodu, zgubiwszy się w gąszczu ścian, albo ze zdumieniem wychodziła tam, skąd przyszła. W końcu w świat poszła fama, że labirynt jest przeklęty, a król w okrutny sposób bawi się kosztem śmiałków, którzy odważyli się marzyć o królewinej ręce. Wkrótce potencjalni zięciowie przestali się pojawiać, a król stracił wszelką nadzieję na wnuki...

Aż do pamiętnego dnia, gdy herold ogłosił przybycie bohaterskiego rycerza, gotowego podjąć się ryzyka. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że mężny wojownik okazał się być... wielkim ch*jem. Dosłownie. Desperacja jednak wzięła górę i władca wysłał nasze dzielne prącie na spotkanie z labiryntem. Jednak w miarę mijających dni nadzieja króla coraz bardziej gasła...

Wtem, siódmego dnia, na tle wyjścia zarysowała się charakterystyczna sylwetka - tak! To był przyszły zięć króla, jaki by nie był ch*jowy. Głowa królewskiej rodziny, chcąc, nie chcąc, dotrzymała obietnicy, wyprawiła wystawny ślub i huczne wesele, i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Jaki z tej bajki morał?

Kto pyta, nie błądzi
>>
Simon Dinnerway - Sun, 09 Jun 2013 13:37:42 EST ID:vqtQhLYp No.9528 Ignore Report Quick Reply
1370799462042.jpg -(178474B / 174.29KB, 881x960) Thumbnail displayed, click image for full size.
Co się dzieje pajace nic nie mówicie
>>
Walter Crirringhotch - Wed, 23 Apr 2014 07:45:07 EST ID:/Ih6sGCE No.11285 Ignore Report Quick Reply
Siema, siedzę w pracy i czytam cały internet. Bump w stylu smoleńskim.


Any Tuvan speakers here? by Graham Humblestock - Mon, 21 Apr 2014 08:34:23 EST ID:MrRflJ9L No.11275 Ignore Report Reply Quick Reply
File: 1398083663656.jpg -(148305B / 144.83KB, 470x470) Thumbnail displayed, click image for full size. 148305
I'm dying of curiosity what this album's lyrics are about - can anyone help me?


Learning Japanese via anime intros by Rebecca Cublingdock - Fri, 18 Apr 2014 17:48:40 EST ID:CGb0mvw5 No.11259 Ignore Report Reply Quick Reply
File: 1397857720463.png -(519033B / 506.87KB, 1280x720) Thumbnail displayed, click image for full size. 519033
I'm trying to learn Japanese via anime intro and outro songs. I've started with Welcome to the NHK's intro which I've memorized by heart and can recite on demand.

http://www.animelyrics.com/anime/nhkyoukoso/nhkpazuru.htm

Only one problem: I don't know all the tenses of each word, so while I know what each paragraph means, I don't really know EXACTLY what each word means or implies in the context.

Do I need to google translate each individual word (which can have multiple meanings) or is there a simpler way?
>>
Rebecca Cublingdock - Fri, 18 Apr 2014 18:03:05 EST ID:CGb0mvw5 No.11260 Ignore Report Quick Reply
>>11259
バンプ
>>
Phoebe Snodfield - Sat, 19 Apr 2014 04:53:46 EST ID:NqJL1ymG No.11266 Ignore Report Quick Reply
No offense but this is sorta a retarded way of learning it.

Also no offense but mind that learning Japanese for anime is kinda like English for star trek; it's not really a respectable path.But I guess if I were you learn the grammar first. Wikipedia is a good intro, go out from there. Also if you can't read kana learn now.

That won't give you much, but you'll be able to parse out simple noun-phrases; no is like a genitive, wo (o) is like the accusative, ha (wa) is the topic, ga the nominative, ni usually marks it as something like a dative (eg watashi-ga Nihon-ni iku ~= I go to Japan [don't trust this translation it's been years and years]).

That will give you some nouns, which for the most part are indeclinable (don't change their form like he/him/his/they/them/their does). Watashi for example always is the speaker, and depending on if it's watashi ga or watashi (w)o you'll get I or me. Note Japanese usually has different pronouns for different situations with the same lexical meaning; so there's a boyish me, a womanly me, a respectful me, the kind of me you use when you wanna say "fuck off", a me you use if you're a fictional old man, some you only find in stuff pretending to be Chinese...

Learning the grammar should teach you some basic verbs like to go to have to be; most things get turned into verbs using the basic verbs but it's far from exhaustive. And oh my god everything in the language is a verb. But that should teach you how to recognize some roots then just use a dictionary. Verify in more than one for accuracy. Japanese only has a handful of truly irregular verbs (easy) but there's a fuck ton of inflections to learn for every conceivable mood and pretension. And then there's like the million other verbs you'll get, making it more difficult if you don't have a systematic mind; at least, they like to do the inflected equivalent of coverbs and have a fuck ton of auxiliaries that make the rest of everything easier to learn if harder early on...

Note - pretty much all adjectives are like verbs and change shape thusly; this is a common thing throughout the world but rare in European things. Words always go …
Comment too long. Click here to view the full text.
>>
William Chinderbodging - Sat, 19 Apr 2014 20:25:10 EST ID:CGb0mvw5 No.11270 Ignore Report Quick Reply
>>11266
Holy shit. Thanks a lot, mang!


Tutoring / Teaching Language by Marta Huffington - Tue, 15 Apr 2014 04:44:58 EST ID:iybBgaRw No.11239 Ignore Report Reply Quick Reply
File: 1397551498162.jpg -(48563B / 47.42KB, 600x450) Thumbnail displayed, click image for full size. 48563
I've been tutoring an 11-year old boy in French for a while. He just started French in school, so he has very little vocabulary; the focus of the tutoring sessions lies on pronuncation and reading.

I won't beat around the bush — his pronuncation is terrible and he hates any pronunciation exercises I've tried to do with him. Partly, I think he feels a little self-conscious (even though I never flat out say "this is wrong" or anything)... I also kind of feel that it's early to be tutoring him and that he'll naturally get the hang of it after a year or so.

My question is: can anyone share some experiences/ideas on tutoring relatively young children? I'm used to tutoring 15-18 year olds, so this 11-year old boy is a little new for me and it seems like I'm using the wrong approach. Thanks!
>>
James Gundlefot - Tue, 15 Apr 2014 05:06:48 EST ID:Vk7qwzzd No.11240 Ignore Report Quick Reply
>>11239


songs are good for learning to pronounce things without suffering. make a cd and do a different song in class every time, then give him a copy that he can listen to with is parents in the car, it can range from pop and rock songs to songs that are specifically designed for learners, once you figure out what works you can do more of that.

how to make 11 year olds like you? Don't care about whether or not they like you, your job is to teach them.

how to make the classes fun? It depends on the student, if they feel like they really don't want to be there, if there french class in school is awful and they expect the same from you.. well sometimes it's not you, it's them.

Play memory games with French word flash cards,

e.g. you have a picture of a postman on one and the word postman on the other, a picture of a robot on one and the french word for robot on the other. if he turns over the word he has to pronounce it before trying to find the picture. if he turns over the picture he has to remember the word.
Never make kids think for very long, they stop thinking and start waiting for the ordeal to be over, if he doesn't get it in about 5 seconds just tell him.

Play games, jeeze. There are hundreds of games, especially for pronunciation and reading. Maybe he is not going to love it immediately but
Comment too long. Click here to view the full text.
>>
Marta Huffington - Tue, 15 Apr 2014 06:03:31 EST ID:iybBgaRw No.11241 Ignore Report Quick Reply
>>11240
Thank you very much! That's some great insight.

I did have a card game with numbers in different colors. With the roll of a die it would be decided if he had to say the color, the number, or add up two numbers (seems a bit difficult, but he loves math and actually quite liked this). That worked out great, but after a while colors and numbers became boring, of course.

I like the idea of memory games and the general advice to introduce more game-like elements; thank you for that. Also that kids don't like to think for long, that never really crossed my mind, and I'm more the type to just give him some time, so I'll try a different approach and see how it goes.

Him liking me isn't really my goal but of course it makes things a little easier and constructive if he doesn't downright hate me, which he doesn't. I'm just having some trouble adapting to an 11-year old as I do have a lot of experience in dealing with older students, so I generally have a lot of material to work with and I don't have to make things "super fun."

Thanks for your time, >>11240!
>>
Doris Brondlefield - Thu, 17 Apr 2014 17:29:47 EST ID:Vk7qwzzd No.11252 Ignore Report Quick Reply
>>11241

if you have flash cards at all you can do games. there are a few different versions of memory, where you can turn all the cards over one by one and he has to remember the original order.. or i used to play a guessing game where i put the cards in the shape of a cross where you could see the middle, say it was "chicken" and he'd have to guess "the cat is ON THE LEFT of the chicken" and of course he almost always got it wrong, but it was a guessing game, so it means that getting it wrong doesn't mean you are dumb, and when you get it right a few times in a row you feel awesome.

Or you show the person all the flashcards, then you hide them, take away one, they have to guess which is missing...
Do remember to say all the basic instructions and vocab that you need to keep repeating for the game in French... like "what is it?" "which is it?" you'll notice every game has just a few necessary phrases to move it along


Any time you have to learn lists you can do it by throwing or kicking a ball.

E.g.

First *kick the ball to him* he has to say
second *kicks the ball to you* you have to say
third
Comment too long. Click here to view the full text.


En espanol by Reuben Dundlegold - Thu, 30 Jan 2014 01:32:02 EST ID:vtOB3pgD No.11037 Ignore Report Reply Quick Reply
File: 1391063522900.png -(54470B / 53.19KB, 300x167) Thumbnail displayed, click image for full size. 54470
Este hilo es para las personas tratan de aprender espanol. Voy tratar escribir un mensaje cada dia. Yo voy usar un dicionario, pero voy no usar google translate. Trato de aprendar espanol de sudamerica. Uso linux, y no se como usar accentos o tildes.

Cual es tu diccionario favorito? Quiero PDF y dicionario sencillo. Tienes consejo para mi? Necesisto un dicionario real.

Escribes que tu quieres. Este es doloroso. Espero va estar mas facil tarde.
13 posts and 2 images omitted. Click Reply to view.
>>
Whitey Shakebanks - Thu, 03 Apr 2014 21:53:09 EST ID:UQCXGZMr No.11216 Ignore Report Quick Reply
>>11037
Ya sabre solo boukita espanol. Yo soy mas bueno que una mesa.
me hablo con los south american gente de paraguay, peru, y argentina.

Creo me espanol es mierda, y quiero saber mas. Gracias por la ayudar itt, pero
es una programme por south american espanol?

Quiero ir estar en june. Ayudar gente? GRACIAS
>>
Nigger Henningchetch - Sun, 06 Apr 2014 07:27:11 EST ID:UAnTxiqJ No.11218 Ignore Report Quick Reply
>>11216

ehh.. what?
>>
Reuben Brenderkatch - Tue, 15 Apr 2014 11:17:56 EST ID:Kg6CkF9w No.11242 Ignore Report Quick Reply
>>11216
I don't mean to insult you or anything, but your post sounds kind of funny. I'll try to tanslate. My spanish isn't so great either.
>Ya sabre solo boukita espanol. Yo soy mas bueno que una mesa.
I already will know boukita (?) spanish. I am better than a table.
>me hablo con los south american gente de paraguay, peru, y argentina.
I talk to myself with the south american people from Paraguay, Peru, and Argentina.
>Creo me espanol es mierda, y quiero saber mas. Gracias por la ayudar itt, pero es una programme por south american espanol?
I think my spanish is shit, and I want to know more. Thanks the help (or technically you're saying "to help her", kind of, but it doesn't really make any sense), but is it a program for south american spanish?
>Quiero ir estar en june. Ayudar gente? GRACIAS
I want to go be in june. Help people? Thanks.
>>
Marta Huffington - Tue, 15 Apr 2014 11:59:09 EST ID:iybBgaRw No.11243 Ignore Report Quick Reply
>>11242
"boukita" is maybe "un poquito" ? But that was funny.
>>
Charlotte Gibblefuck - Sat, 19 Apr 2014 07:38:38 EST ID:Vk7qwzzd No.11267 Ignore Report Quick Reply
>>11242
now that I read your translation I can agree that he is definately better than a table.


Recommendations for books and such by Oliver Snodwill - Thu, 03 Apr 2014 11:21:19 EST ID:77pjFCQY No.11214 Ignore Report Reply Quick Reply
File: 1396538479749.jpg -(25798B / 25.19KB, 500x334) Thumbnail displayed, click image for full size. 25798
So, I wanna learn Japanese for this girl. We both think speaking it is adorable. I really want to be able to speak it for her. Does anyone have any recommendations on books or things to learn with?
>>
Archie Mommerway - Wed, 09 Apr 2014 13:32:42 EST ID:ESIT302+ No.11232 Ignore Report Quick Reply
Follow this guide:
http://nihongoshark.com/wp-content/uploads/NihongoShark-ebook-001.pdf


Γεια μας by Molly Gassleville - Sat, 15 Mar 2014 15:58:33 EST ID:FH5H5iHX No.11159 Ignore Report Reply Quick Reply
File: 1394913513002.jpg -(6128B / 5.98KB, 191x263) Thumbnail displayed, click image for full size. 6128
Συχνάζει κανένας Έλληνας σε αυτά τα μέρη;
>>
Fucking Dopperford - Tue, 25 Mar 2014 17:50:25 EST ID:VvbtnLtU No.11183 Ignore Report Quick Reply
Αν 2-3 φορές την εβδομάδα θεωρείται συχνά, ναι.
>>
Barnaby Bliblingstone - Thu, 03 Apr 2014 14:20:05 EST ID:t+Bi15u9 No.11215 Ignore Report Quick Reply
Greek language is so fucking weird. Looks like great on headline of a restaurant though. Give is credibility.
>>
Doris Hosslepedge - Fri, 04 Apr 2014 12:57:34 EST ID:NqJL1ymG No.11217 Ignore Report Quick Reply
>>11215
Spelling as old and fucked as English? Sounds like Slavic with a bit of English again for good measure? Reverso-lisping? Tastes like shitty coffee?

oПa


German/Spanish by kafei !EycUKpKaWM - Mon, 31 Mar 2014 15:27:08 EST ID:ENfYP4Yb No.11208 Ignore Report Reply Quick Reply
File: 1396294028059.jpg -(134657B / 131.50KB, 640x480) Thumbnail displayed, click image for full size. 134657
Not so much as torn between these two, as I want to learn both. But which of the two should I take up first? I'm more interested in German culture, but my girlfriend's Puerto Rican and her father's command of English isn't all that conversational. Resources, etc. for both? Native speaker of English and all that jazz.
>>
Faggy Nunningshit - Tue, 01 Apr 2014 08:42:43 EST ID:NqJL1ymG No.11210 Ignore Report Quick Reply
As a German speaking former student living in the middle of fucking California, go with Spanish. Come back to German when you have time, but give your attention first to Spanish.

Get teachers and people eager to speak with you, ideally who already know the language.

My approach if I were doing things all alone, which isn't really something I'd recommend, is to generalize the grammar (get used to the word order mostly) and phonotactics and orthography then start with maybe Swadesh (stable common words) and use-frequency lists and build out from there, generally by basic stuff like household stuff and then topics you enjoy through music, tv, books, and so on.

Keep eyes out on how they might use a phrase differently; like in German abstract nouns get the article even though otherwise they're used pretty much the same as in English (the car, das Auto; but love, die Liebe). Or other things like in German "auf" means on (strictly like on top of; on the table, auf dem Tisch) but gets used at times we might use in (in German, but auf Deutsch) or up (it's cognate to up, actually; give up, aufgeben (in a sentence: er gab sich selbst auf, he gave himself up). Be wary of false friends, bekommen means get or receive in German, I think [email protected] means pregnant in Spanish with the real word for embarrassed being like [email protected]


So, like, I don't know really anything at all about the Spanish language. About German I had a really wonderful professor and also picked up a lot through music, but 99% was my teacher. Material wise, beyond teachers, I don't know. I would just recommend wiktionary and wikipedia for now. I think there's also a wikibook on learning Spanish. There's one on Manchu, so there's probably one on Spanish.
>>
cursive - Tue, 01 Apr 2014 16:07:14 EST ID:lZBHQPWt No.11212 Ignore Report Quick Reply
1396382834667.jpg -(16399B / 16.01KB, 281x211) Thumbnail displayed, click image for full size.
>>11208
omg do spanish with a pr focus first. gotta make that daddy tranquilo.
if you love german culture, like i did, you'll pick up german eventually.

speak both equally: 5 years Spanish, 1 year German

better to do mexican. more useful in Cali plus you and dad can bro down over the pr way to say it. whichll make him like you more entiendes?


Torn between French and Portuguese by Isabella Fiblingstock - Thu, 20 Mar 2014 13:52:14 EST ID:nyyMpnLV No.11171 Ignore Report Reply Quick Reply
File: 1395337934545.jpg -(17369B / 16.96KB, 450x402) Thumbnail displayed, click image for full size. 17369
My native language in English and my second language is Spanish, which I speak quite well (mostly due to me living in Central America for nearly 2 years).


Obviously, I will always be perfecting my Spanish, but I would like to move onto studying a new one in my spare time.

I have chosen either French or Portuguese. French only because it is the second official language of Canada (where I am from) and if I ever wanted to take position in Latin America with the Canadian government, embassy or consulate worker as an example, French would almost be necessary.


As far as Portuguese, I have more interest in the Language and believe it would have more business practice as I do have some small businesses here In Central America and have been wanting to go explore Brazil for opportunities. As well, there are a number of interesting places in Africa that, according to Wikipedia, speak Portuguese, and I have always wanted to live a year or so in Africa.


Another part of it is choosing the one that will be "easier" coming from Spanish, I know that both are Romantic languages with a similar grammatical structure, but still not sure.

Lastly, trying to choose which of the two, from a traveling/meeting people perspective, would be more useful. I understand that French is more widely spoken across Europe than portuguese, but ever other person from Wester Europe I meet speaks English anyways.
Comment too long. Click here to view the full text.
3 posts omitted. Click Reply to view.
>>
George Ginningstone - Wed, 26 Mar 2014 04:11:58 EST ID:NqJL1ymG No.11185 Ignore Report Quick Reply
>>11184
But Polish has the same bad head cold vowels? ą ę

Also languages with palatals sounds like toothless grandpa languages (Irish, Polish, Hungarian) and languages with retroflexes sound like stupid pirates (Polish, Chinese, English)

Not that I don't love them... I think German is beautiful but everyone says it's angry. But to me, Armenian is angry, or Türkish which always sounds like it doesn't give 10 shits and is mocking you ("öbeğine bağlı bir dildir" eRbaygheeney barl ew (not i-oo but the single sound you make when you're revolused in disgust ihh) beer dildo). German is beautiful except when it's supremely dümb wüth thösö stüpüd ümläüt vöwöls (say all that with duckface) but doesn't have the disgusted sounds that go with it, just clarity, making them sound like they suddenly broke more than mocking.

I think it's a Romance language thing. French used to sound like Portuguese, which sounds more like Spanish. Then again, it might be because it was the only "respected" language the English dealt with for thousands of years and then that thing with napoleon which bewitched Russia.
>>
cursive - Thu, 27 Mar 2014 11:10:26 EST ID:lZBHQPWt No.11192 Ignore Report Quick Reply
>>11171
Brasilian Portugues specifically, given your location. After 5 years of formal Mexican Spanish I had between a 60-80% comprehension rate for port in general. That's with no actually learning taking place.

They speak French in afrika but afrika is disgusting. I think you'd spend most of your time guessing who actually speaks french and speaks it properly while you try to find medicine or a doctor. Or clean water.
>>
Nigger Senkindetch - Thu, 27 Mar 2014 16:08:31 EST ID:CTSsBlEQ No.11193 Ignore Report Quick Reply
>>11175
> Portugal is "Port of the Gauls" after all
FYI that's not the right etymology. It comes from the latin Portus Cale. I was taught that the element 'cale' was cognate to the word for 'warm' but apparently that's not right either. There are a couple of theories it seems but none that link it to 'gaul'

> The etymology of the name Cale is mysterious, as is the identity of the town's founders. Some historians[who?] have argued that Greeks were the first to settle Cale and that the name derives from the Greek word kallis (καλλις), 'beautiful', referring to the beauty of the Douro valley. Still others[who?] have claimed that Cale originated in the language of the Gallaeci people indigenous to the surrounding region (see below). Others argue that Cale[2] is a Celtic name like many others found in the region. The word cale or cala, would mean 'port', an 'inlet' or 'harbour,' and implied the existence of an older Celtic harbour.[3] Others argue it is the stem of Gallaecia. Another theory claims it derives from Caladunum.[4]
>>
Ernest Gumbletirk - Fri, 28 Mar 2014 18:50:40 EST ID:NqJL1ymG No.11197 Ignore Report Quick Reply
>>11193
I'm aware of it, the demonym's by far the most most parsimonious explanation though.

Remember the letter G came late, like near the end of the Republic late. Gale is as valid a reading as Cale. Additionally


When saying Gaul I don't actually mean the Gaulish people in sensu strictu. G - A - L is a common demonym across the Celtic peoples like Theodish is for Germanic peoples or Slav is for the Slavs: GAuL; GAeLic, GoideLic, GouezeL, GALicia, GALenica, GALatia, GwyddeL, and Roman names of the CAL and CEL form (eg CELtic); this term derives via regular sound change from an earlier *weidelo, which incidentally left val- and gual- roots all over Normandy. Which ironically was borrowed into Germanic as *walhaz meaning foreigner; ironically because the Saxons would give the name to Cymru - Wales, unaware that it likely was the original word for all Celts for themselves.By the way, reread your paragraph:
>Still others[who?] have claimed that Cale originated in the language of the Gallaeci people indigenous to the surrounding region (see below).
>Others argue that Cale[2] is a Celtic name like many others found in the region.
>Others argue it is the stem of Gallaecia.

It should be known etymologizing Celtic people names is greatly troubled by how much Celtic Europe is ashamed to be Celtic. I'll acknowledge other theories, I just find the demonym etymology more likely by a longshot.
>>
Jack Fadgefack - Sat, 29 Mar 2014 09:18:40 EST ID:JuRcassM No.11199 Ignore Report Quick Reply
>>11171

they are both easy as fuck if you know spanish, just learn one first and then the other. start with french because it is more practical.

You are falling for sample bias, the only reason you think most europeans speak English is because you wouldn't have met them if they didn't


Switching head spaces by cursive - Thu, 27 Mar 2014 21:58:36 EST ID:lZBHQPWt No.11194 Ignore Report Reply Quick Reply
File: 1395971916676.jpg -(544657B / 531.89KB, 785x1241) Thumbnail displayed, click image for full size. 544657
Anyone have any tricks or techniques for shifting from one language to another quickly?
I had a moment when I was in Europe during January where I got locked out from communication on a plane. Native American English speaker, had been speaking german for maybe 4 days, bit of french for one and picking up scraps of the semetic and Indo families from my date and from cab drivers all week.

Menu in 1st class was mostly italian, which I can read but when the stewardess came to take my order, I couldn't speak ANY language at all. It was really wierd.
>>
Edward Pittville - Fri, 28 Mar 2014 00:06:27 EST ID:GXTRO8Qx No.11195 Ignore Report Quick Reply
Were you on DXM at the time?
>>
cursive - Sat, 29 Mar 2014 00:53:43 EST ID:lZBHQPWt No.11198 Ignore Report Quick Reply
1396068823715.jpg -(2030010B / 1.94MB, 4128x2322) Thumbnail displayed, click image for full size.
>>11195
most likely sitting on the come up. it was breakfast after all.


<<Last Pages Next>>
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Report Post
Reason
Note
Please be descriptive with report notes,
this helps staff resolve issues quicker.