AnonAccount: What is it, and what does it do? - Q&A Thread
Leave these fields empty (spam trap):
Name
You can leave this blank to post anonymously, or you can create a Tripcode by using the float Name#Password
A subject is required when posting a new thread
Subject
Comment
[*]Italic Text[/*]
[**]Bold Text[/**]
[~]Taimapedia Article[/~]
[%]Spoiler Text[/%]
>Highlight/Quote Text
[pre]Preformatted & Monospace text[/pre]
1. Numbered lists become ordered lists
* Bulleted lists become unordered lists
File

Sandwich


POGADAJMY PO POLSKU KURWA by Hugh Blashwill - Tue, 29 Jan 2013 06:41:58 EST ID:vqtQhLYp No.8695 Ignore Report Reply Quick Reply
1359459718890.jpg -(82671 B, 605x694) Thumbnail displayed, click image for full size. 82671
No, a teraz, jak już mam waszą uwagę, opowiem wam zjebaną historię.

>4 lata temu, końcówka pierwszej klasy LO
>idę jarać trzeci raz w życiu
>wchodzimy do mieszkania dilera, po chwili gościu wytacza się z przedpokoju
>widzę że jest ostro nakurwiony, więc zaczynam się śmiać
>on zaczyna się śmiać z tego że się śmieję że on się śmieje
>co.jpg
>wchodzimy do pokoju, kumpel wyciąga malusieńkiego bonia
>miłość od pierwszego bucha, zero problemów z amatorskim zaciągiem, wszystko idzie prosto do płuc
>gastro wzywa
>wstaję, idę do lodówki
>otwieram i patrzę do środka
>jajka, papryka, cukinia...
>OGÓRY MARKI ROLNIK
Comment too long. Click here to view the full text.
7 posts and 5 images omitted. Click Reply to view.
>>
Reuben Mimblefet - Mon, 18 Mar 2013 20:14:27 EST ID:vqtQhLYp No.8990 Ignore Report Quick Reply
1363652067760.gif -(701232 B, 268x200) Thumbnail displayed, click image for full size. 701232
>weź sobie cherbatnika
>ale ja nie mam cherbatnikuf
>>
Frederick Chorryfield - Sat, 23 Mar 2013 17:39:23 EST ID:vqtQhLYp No.9005 Ignore Report Quick Reply
1364074763187.jpg -(24801 B, 500x312) Thumbnail displayed, click image for full size. 24801
>moja twarz gdy lodowy skurwysyn z cukru
>>
Nigger Fishbane - Mon, 25 Mar 2013 16:20:17 EST ID:vqtQhLYp No.9011 Ignore Report Quick Reply
1364242817184.jpg -(242181 B, 590x775) Thumbnail displayed, click image for full size. 242181
>>8695
Za siedmioma górami, za siedmioma lasami, leżało sobie pewne królestwo. W samym sercu stolicy piętrzyły się ściany olbrzymiego labiryntu - wedle tradycji, śmiałek, któremu udałoby się dotrzeć do wyjścia, miał prawo wżenić się w królewską rodzinę. Jako że król miał już swoje lata, stwierdził, że należy postarać się o zięcia, więc ogłosił otwarcie labiryntu dla wszystkich chętnych. Niestety, chętni w tym sezonie kiepsko obrodzili - większość z nich umierała z głodu, zgubiwszy się w gąszczu ścian, albo ze zdumieniem wychodziła tam, skąd przyszła. W końcu w świat poszła fama, że labirynt jest przeklęty, a król w okrutny sposób bawi się kosztem śmiałków, którzy odważyli się marzyć o królewinej ręce. Wkrótce potencjalni zięciowie przestali się pojawiać, a król stracił wszelką nadzieję na wnuki...

Aż do pamiętnego dnia, gdy herold ogłosił przybycie bohaterskiego rycerza, gotowego podjąć się ryzyka. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że mężny wojownik okazał się być... wielkim ch*jem. Dosłownie. Desperacja jednak wzięła górę i władca wysłał nasze dzielne prącie na spotkanie z labiryntem. Jednak w miarę mijających dni nadzieja króla coraz bardziej gasła...

Wtem, siódmego dnia, na tle wyjścia zarysowała się charakterystyczna sylwetka - tak! To był przyszły zięć króla, jaki by nie był ch*jowy. Głowa królewskiej rodziny, chcąc, nie chcąc, dotrzymała obietnicy, wyprawiła wystawny ślub i huczne wesele, i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Jaki z tej bajki morał?

Kto pyta, nie błądzi
>>
Simon Dinnerway - Sun, 09 Jun 2013 13:37:42 EST ID:vqtQhLYp No.9528 Ignore Report Quick Reply
1370799462042.jpg -(178474 B, 881x960) Thumbnail displayed, click image for full size. 178474
Co się dzieje pajace nic nie mówicie
>>
Walter Crirringhotch - Wed, 23 Apr 2014 07:45:07 EST ID:/Ih6sGCE No.11285 Ignore Report Quick Reply
Siema, siedzę w pracy i czytam cały internet. Bump w stylu smoleńskim.


smoke weed everyday in other languages by Fucking Favingpodge - Thu, 28 Mar 2013 20:34:17 EST ID:ORtpm4VC No.9025 Ignore Report Reply Quick Reply
1364517257889.gif -(129769 B, 80x80) Thumbnail displayed, click image for full size. 129769
毎日マリファナをすう!
(mainichi marifana o suu~)
86 posts and 15 images omitted. Click Reply to view.
>>
Harry Fucknut - Thu, 27 Feb 2014 18:39:20 EST ID:CSJN8hNn No.11120 Ignore Report Quick Reply
1393544360596.jpg -(38395 B, 851x315) Thumbnail displayed, click image for full size. 38395
>>11094
You obviously are from france or belgium, there a lot of other words though. Pourquoi tu n'aimes pas la France d'ailleurs ?
>>
Angus Diblingladge - Wed, 05 Mar 2014 07:13:20 EST ID:NqJL1ymG No.11136 Ignore Report Quick Reply
>>9025
Can't contribute a whole lot;

Fumate* cannabem citidie - Latin with all yo nigs (plural)

Rauch Gras jeden Tag, Kiff Gras..
Kiff den Gras...

German. Both Kiff and Rauch can be spelled -e no real diff its pretty much written only unless the next syllable works; -et with a big e gives you plurals (yall but not country); rauche is kinda idk it sounds really stiff to me like consume almost in english, as other guy write you can be safe and not say weed and it will work, and with or without den (the.neu.acc) is sounding dumber and dumber the more I think about it but natural at the same time and gaahh

I wanted to do Armenian but someone beat me (բարև՜).

Also, should someone helpfully add this thread to wiktionary's phrasebook?
>>
Isabella Gangerdock - Wed, 05 Mar 2014 20:24:02 EST ID:Do9O7ZEa No.11138 Ignore Report Quick Reply
>>9035
Teehee.
Pal zioło codziennie (Polish). Sounds a bit awkward, but is absolutely correct nonetheless.

FUNFACT: "Pal zioło codziennie", "Zioło pal codziennie", "Codziennie pal zioło", "Codziennie zioło pal", "Pal codziennie zioło", "Zioło codziennie pal" are all correct forms - some sound weirder than others (SVO is still the preferred order), they also set the focal point at different parts of the sentence, but are otherwise correct.

Free word order: because life isn't hard enough already and nuances aren't abundant enough.
>>
John Fanman - Sun, 13 Apr 2014 13:46:38 EST ID:thbVdM/H No.11236 Ignore Report Quick Reply
Rauche es jeden fickenden Tag
>>
Walter Crirringhotch - Wed, 23 Apr 2014 07:30:56 EST ID:/Ih6sGCE No.11284 Ignore Report Quick Reply
>>11138
Dziynnie bakoj ziele, głupieloku.


spanish by Charles Fusslepare - Tue, 15 Apr 2014 16:08:56 EST ID:UuZDX9ql No.11245 Ignore Report Reply Quick Reply
1397592536813.png -(35819 B, 400x340) Thumbnail displayed, click image for full size. 35819
Tell me why spanish is a wonderful language. I hate to admit it but it sounds disgusting and i don't get why people "love" it. Even though i admire every single language in the world spanish just doesn't cut it. Occitan, portuguese, french, occitan, italian are all beautiful languages to me. I guess media really did deliver in ruining my picture about the country and it's culture
>>
Jenny Sarringspear - Tue, 15 Apr 2014 17:43:20 EST ID:NqJL1ymG No.11248 Ignore Report Quick Reply
Are you left wing? Listen to Quilapayún, Inti-Illimani, Victor Jara etc.
>>
Doris Brondlefield - Thu, 17 Apr 2014 17:19:30 EST ID:Vk7qwzzd No.11251 Ignore Report Quick Reply
if you think this sounds ugly you are a fucking moron, end of story: https://www.youtube.com/watch?v=R52iNrFKUSw

Spanish accents from Spain are mostly awful: people talk from the back of their throat or from their nose. But South Americans have made the bastard language beautiful
>>
Fuck Hinnerway - Sun, 20 Apr 2014 16:07:24 EST ID:gFuCxB/D No.11272 Ignore Report Quick Reply
1398024444907.jpg -(50283 B, 426x426) Thumbnail displayed, click image for full size. 50283
>>11251
I'm not particularly fond of that bastard language either, nor of Cortazar's reciting, but I am of good poetry, thanks for that post.
>>
Cedric Fanfield - Mon, 21 Apr 2014 12:08:58 EST ID:oHL5a0UH No.11276 Ignore Report Quick Reply
When I actually knew spanish, I found the vowel sounds "pure", like the "o" sound is always "o", and it originates from deeper in the throat then most english "o" sounds.
Seconding Victor Jara, and this guy
http://youtu.be/xD3G6eM3tPI
>>
Beatrice Cleblingledging - Tue, 22 Apr 2014 23:31:49 EST ID:yjFWc2f+ No.11283 Ignore Report Quick Reply
>>11276
That's the case for most Romance Languages.


Phrases by Phineas Blonkinkine - Tue, 22 Apr 2014 23:23:10 EST ID:gTTjGEaT No.11282 Ignore Report Reply Quick Reply
1398223390599.png -(213134 B, 433x258) Thumbnail displayed, click image for full size. 213134
What's the difference between "hit and miss" and "hit or miss"?


Japanese manga/anime resources by Nicholas Clayfield - Mon, 24 Feb 2014 03:59:05 EST ID:c6hl5F2A No.11102 Ignore Report Reply Quick Reply
1393232345809.jpg -(172096 B, 550x600) Thumbnail displayed, click image for full size. 172096
I can understand very basic Japanese but it's very hard to understand it when it's spoken. I'm at the point now where I want to transition into reading mangas and watching animes.

I tried finding animes and movies online but their spoken japanese is too advanced for me to understand. Even manga's like Doraemon, which I thought would be easy to read use far more vocabulary than what I have learned so far. Is there any easy reading and listening material that I don't know about?
7 posts and 1 images omitted. Click Reply to view.
>>
Simon Pimmledudging - Fri, 18 Apr 2014 23:10:53 EST ID:CGb0mvw5 No.11262 Ignore Report Quick Reply
>>11102
I'm trying to learn Japanese via anime intro and outro songs. I've started with Welcome to the NHK's intro which I've memorized by heart and can recite on demand.

http://www.animelyrics.com/anime/nhkyoukoso/nhkpazuru.htm

Only one problem: I don't know all the tenses of each word, so while I know what each paragraph means, I don't really know EXACTLY what each word means or implies in the context.

Do I need to google translate each individual word (which can have multiple meanings) or is there a simpler way?
>>
Hugh Shakefoot - Sun, 20 Apr 2014 02:56:39 EST ID:c6hl5F2A No.11271 Ignore Report Quick Reply
1397976999028.gif -(511518 B, 500x333) Thumbnail displayed, click image for full size. 511518
>>11262
I would pick up a a book called "Genki" If I were you. I have been using it to learn all my grammar and words that I know. The problem with sentences in Japan is they don't have any spaces, but you need to parse the words. The only way to be able to tell where to parse words is if you know the all grammar rules used in the sentence. Every word has a different conjucation depending on it's own tense (to run is "hashiru", not run "hasanai", ran "hashitta", didn't run "hasanakatta"), then there are the particles が, か, は, も, ect. Also the best way to build up that vocabulary is to download Anki (which is a program with flashcards) and download decks containing the words you want to lean ( I know there is a deck that is for Genki too. If you don't use Genki you can at least find Tae Kims Guide online and that is free too, + it contains all the same grammar rules you need to learn.

I know that words can have different meanings when you start combing nouns together. For that I don't know any easy way except to put them together and try to imagine what they mean or find out what context other people use them in. If you use google translate you won't learn the language that way but If you put all the kanji stuck together without seperating it, then you can probebly see the meaning in it's proper context. But Kanji is different from hiragana and katakana, in fact it often feels like a language of its own. So Japanese is practically a language within a language. It's actually easier to learn some basic Japanese before worrying about kanji. But learning Hiragana is crucial.
>>
NinKenDo !GEcKEyOqGA - Tue, 22 Apr 2014 13:08:21 EST ID:VKUrAz63 No.11278 Ignore Report Quick Reply
Oh shit nigga wot? You wanna learn Japanese through Anime? Here:

http://forum.koohii.com/viewtopic.php?id=2643&p=1
http://kitsunekko.net/dirlist.php?dir=subtitles%2Fjapanese%2F

You're going to have to resync the subtitles 99% of the time, but that's easy. Then run subs2srs on that shit and you will be totemo jouzu in no time.
>>
NinKenDo !GEcKEyOqGA - Tue, 22 Apr 2014 13:09:33 EST ID:VKUrAz63 No.11279 Ignore Report Quick Reply
>>11278

Oh yeah, can't forget this for Manga learning goodness:
http://www.livingjapanese.com/p/reading-pack.html
>>
NinKenDo !GEcKEyOqGA - Tue, 22 Apr 2014 13:22:05 EST ID:VKUrAz63 No.11281 Ignore Report Quick Reply
>>11279

Fuck Fuck. Sorry for triple post, but who cares, this place is too slow anyway. I really recommend that you pick up the Genki series of Textbooks and work through them, and to then pick up Tobira and work through that before you try and tackle subs2srs. It's much easier to pick up vocabulary and understand the more complex and/or slangy grammar you'll encounter in Anime if you have a foundation in the basics, otherwise you're building a castle on sand.

This guy also does some good videos, but they're real infrequent:
https://www.youtube.com/channel/UC3TeKPPCb1wcxrrbqhxpICA

And again, you should probably have a firm base in basic Japanese grammar or else you won't TRULY understand just how insightful these unfortunately rare lessons are.


japanese question by Doris Snodgold - Sat, 12 Apr 2014 19:55:14 EST ID:aNRx9wD5 No.11234 Ignore Report Reply Quick Reply
1397346914387.jpg -(192870 B, 500x664) Thumbnail displayed, click image for full size. 192870
how does one write/say "snake river" in japanese?

hebi = snake

kawa = river

hebi kawa = snake river?
>>
Martha Brullerpack - Sun, 13 Apr 2014 03:24:59 EST ID:NqJL1ymG No.11235 Ignore Report Quick Reply
Don't know for sure, just trying to help, but I would think either

hebi no kawa == river of snakes with the genitive postfix, if an unnatural construction (like a hitherto unknown or undescribed thing, especially when brought up for analogy). Might be a bit more "snake's river" than intended if it's anything like the head final languages I'm used to.

else I think Japanese has that areal lenition-induced consonant gradation thing going on:

hebigawa

Again don't know.
>>
moxie !QvI1p9.OFY - Tue, 15 Apr 2014 04:15:23 EST ID:avmU74pl No.11237 Ignore Report Quick Reply
sorry i'm high as fuck i've been staring at this for like an hour now wtf.

>>11235
蛇の川 (へびのかわ hebi no kawa) is "river of the snake" or "snake's river" but i think i prefer the former translation becuase... の (no) is a genitive particle... for example, if you had 川の蛇, it's now "snake of the river" or "river's snake."

but you don't really need a genitive particle here because i think snake is supposed to be a descriptive word, so unless it's a literal snake owning the river.......

>>11234
蛇川 (へびがわ hebigawa) sounds more like what you're looking for. one word.
>>
moxie !QvI1p9.OFY - Tue, 15 Apr 2014 04:15:44 EST ID:avmU74pl No.11238 Ignore Report Quick Reply
>>11237
and of course there's a fucking typo lolol
>>
NinKenDo !GEcKEyOqGA - Tue, 22 Apr 2014 13:13:56 EST ID:VKUrAz63 No.11280 Ignore Report Quick Reply
蛇川 (へびがわ) is probably good. But I think that might mean "snake leather" given that 蛇革 was the suggested kanji from Google IME. Fucktons of homophones in Japanese anyway though, so it wouldn't much matter if the context made it clear, also in written form you'd have the kanji to make it totally clear, so if it's in written form it's definitely fine.


When you were a kid, did you have an interest in learning new languages? by Whitey Sessleworth - Sat, 15 Feb 2014 15:30:11 EST ID:gHx4mwfM No.11073 Ignore Report Reply Quick Reply
1392496211241.jpg -(240556 B, 489x725) Thumbnail displayed, click image for full size. 240556
If so, was this interest encouraged and facilitated by your parents/guardians, or did they not really take an interest in it?

I was all about languages as a kid, but no one took this desire seriously. I feel like I could have gained tremendous leverage if my family had taken my drive to learn new languages seriously.

How about you?

Also, will you teach your kids new languages, if you have kids?
14 posts and 3 images omitted. Click Reply to view.
>>
Reuben Ginkinnudge - Sun, 16 Mar 2014 09:30:16 EST ID:CScH/vgP No.11161 Ignore Report Quick Reply
i am 18 years old born in the UK and still live here
i can speak some basic mandarin, read write and speak russian and a bit of french, spanish and german
mostly all self taught except for the french, but i did it becasue i want to travel around and not have to rely on a dictionary or a translator the whole time
im currently stil llearning russian words but after am going to learn to read a write mandarin
>>
Whitey Billinghood - Wed, 09 Apr 2014 03:40:32 EST ID:wHm1akGe No.11228 Ignore Report Quick Reply
>>11140
right on man, I feel your sentiments, especially on the "Hidden knowledge" part. it makes you a well rounded person to educated people, which makes you respectable to them, and also makes you seem like a wizard to uneducated people, which may come in handy in the future.

To others ITT I'm currently learning mandarin, looking for other learners and speakers on 420chan. I'm an american living in australia, with a chinese gf. have heaps to talk about.

also supervise, lol super, means beyond ordinary folk, and vise, has the root, vis, to see, for vision.

In chinese, 家督 (jian du) is consistent with what the other poster said.

jian, means control, and du 督 looks very similar to kan, 看 which means look or see, so I would hypothesize that these characters have some archaic connection, but a native chinese speaker, and expert linguist on chinese characters would have to back this up, or denounce it.

languages are super cool
>>
Whitey Billinghood - Wed, 09 Apr 2014 03:42:16 EST ID:wHm1akGe No.11229 Ignore Report Quick Reply
>>11228
my bad, i accidentally typed jia, not jian

this is jian du, what i typed before is like house of the governer

监督 - jian du, supervise
>>
William Chinderbodging - Sun, 20 Apr 2014 18:45:30 EST ID:CGb0mvw5 No.11274 Ignore Report Quick Reply
>>11112
>I will force them to accept the idea of being bilingual as a must If I'll have to.
Like a GOOD mother fucking parent.
>>
Nigel Suddletudging - Tue, 22 Apr 2014 13:03:05 EST ID:+0AEOoiD No.11277 Ignore Report Quick Reply
1398186185463.jpg -(169511 B, 510x716) Thumbnail displayed, click image for full size. 169511
>>11228
>jian, means control, and du 督 looks very similar to kan, 看 which means look or see, so I would hypothesize that these characters have some archaic connection.

the connection is pretty simple, as both characters contain the character/radical 目, meaning eye. 督 is a phonetic/meaning combo character where the top half 叔, pronounced shū, provides the phonetic clue, while the bottom half provides the clue to the meaning. 看 is a meaning/meaning style character (or arguably just a straight pictograph.) Taken from Wenlin:
>手 (shǒu) a hand covering 目 (mù) an eye for shade, so one can see clearly.


Any Tuvan speakers here? by Graham Humblestock - Mon, 21 Apr 2014 08:34:23 EST ID:MrRflJ9L No.11275 Ignore Report Reply Quick Reply
1398083663656.jpg -(148305 B, 470x470) Thumbnail displayed, click image for full size. 148305
I'm dying of curiosity what this album's lyrics are about - can anyone help me?


Gamified language learning resources by Polly Bardlock - Sun, 20 Apr 2014 18:16:48 EST ID:7CStOX/Q No.11273 Ignore Report Reply Quick Reply
1398032208968.png -(446469 B, 460x641) Thumbnail displayed, click image for full size. 446469
I'm highly susceptible to gaming addiction, and I've used it to my advantage in the past. I used DuoLingo to learn German on my own in high school, and I learned what turned out to be a year's worth of university level German in about 5 months. I've been going strong since then and I'm getting closer and closer to fluency.

But I want to learn other languages! I find the initial phase of learning a language to be pretty dull, but a system like DuoLingo helped me blow through it for German. Sadly they only offer four other languages. I really would like to learn Norwegian, but I can't seem to find any sort of points-based language learning program with Norwegian that isn't shit. Rosetta Stone is decent, but they don't have Norwegian.

Can anyone recommend anything like this?


Learning Japanese via anime intros by Rebecca Cublingdock - Fri, 18 Apr 2014 17:48:40 EST ID:CGb0mvw5 No.11259 Ignore Report Reply Quick Reply
1397857720463.png -(519033 B, 1280x720) Thumbnail displayed, click image for full size. 519033
I'm trying to learn Japanese via anime intro and outro songs. I've started with Welcome to the NHK's intro which I've memorized by heart and can recite on demand.

http://www.animelyrics.com/anime/nhkyoukoso/nhkpazuru.htm

Only one problem: I don't know all the tenses of each word, so while I know what each paragraph means, I don't really know EXACTLY what each word means or implies in the context.

Do I need to google translate each individual word (which can have multiple meanings) or is there a simpler way?
>>
Rebecca Cublingdock - Fri, 18 Apr 2014 18:03:05 EST ID:CGb0mvw5 No.11260 Ignore Report Quick Reply
>>11259
バンプ
>>
Phoebe Snodfield - Sat, 19 Apr 2014 04:53:46 EST ID:NqJL1ymG No.11266 Ignore Report Quick Reply
No offense but this is sorta a retarded way of learning it.

Also no offense but mind that learning Japanese for anime is kinda like English for star trek; it's not really a respectable path.But I guess if I were you learn the grammar first. Wikipedia is a good intro, go out from there. Also if you can't read kana learn now.

That won't give you much, but you'll be able to parse out simple noun-phrases; no is like a genitive, wo (o) is like the accusative, ha (wa) is the topic, ga the nominative, ni usually marks it as something like a dative (eg watashi-ga Nihon-ni iku ~= I go to Japan [don't trust this translation it's been years and years]).

That will give you some nouns, which for the most part are indeclinable (don't change their form like he/him/his/they/them/their does). Watashi for example always is the speaker, and depending on if it's watashi ga or watashi (w)o you'll get I or me. Note Japanese usually has different pronouns for different situations with the same lexical meaning; so there's a boyish me, a womanly me, a respectful me, the kind of me you use when you wanna say "fuck off", a me you use if you're a fictional old man, some you only find in stuff pretending to be Chinese...

Learning the grammar should teach you some basic verbs like to go to have to be; most things get turned into verbs using the basic verbs but it's far from exhaustive. And oh my god everything in the language is a verb. But that should teach you how to recognize some roots then just use a dictionary. Verify in more than one for accuracy. Japanese only has a handful of truly irregular verbs (easy) but there's a fuck ton of inflections to learn for every conceivable mood and pretension. And then there's like the million other verbs you'll get, making it more difficult if you don't have a systematic mind; at least, they like to do the inflected equivalent of coverbs and have a fuck ton of auxiliaries that make the rest of everything easier to learn if harder early on...

Note - pretty much all adjectives are like verbs and change shape thusly; this is a common thing throughout the world but rare in European things. Words always go …
Comment too long. Click here to view the full text.
>>
William Chinderbodging - Sat, 19 Apr 2014 20:25:10 EST ID:CGb0mvw5 No.11270 Ignore Report Quick Reply
>>11266
Holy shit. Thanks a lot, mang!


Learning Finnish by Molly Fuckingham - Wed, 15 Jan 2014 22:28:04 EST ID:uWRxXpm/ No.10987 Ignore Report Reply Quick Reply
1389842884758.gif -(2722 B, 422x260) Thumbnail displayed, click image for full size. 2722
I want to learn Finnish. I've never learned a second language. I speak English. Does anyone know of a good free resource for becoming fluent in Finnish. I'm thinking a website, a book or a set of books. Piracy is ok. I also welcome advice.
58 posts and 20 images omitted. Click Reply to view.
>>
Simon Pimmledudging - Fri, 18 Apr 2014 23:11:52 EST ID:CGb0mvw5 No.11263 Ignore Report Quick Reply
>>11261
Free money? For doing what? Explain this free money for me, please.
>>
Fucking Sushmetch - Sat, 19 Apr 2014 00:31:48 EST ID:Q5R8DPz7 No.11264 Ignore Report Quick Reply
1397881908796.jpg -(2984201 B, 2101x3228) Thumbnail displayed, click image for full size. 2984201
>>11263
I think he means the social security benefits. I am currently on them as I am unemployed, but I'm not on the actual unemployment benefit(don't qualify since I left my last school), but the last social assistance security.

I get my rent paid and all my bills. The rent is ~500€ and bills are something like ~60€ a month. They have to pay that, no matter what. Then I get 400€ for living every month, ontop of them paying my rent. So I basically get around 900€ a month for sitting on my ass and smoking weed. I did spend half of last year in the military, so I consider this a repayment by the goverment for the mandatory service. A year long vacation, if you will.

Its pretty sweet, though anybody who moves to Finland has to work for I think 4 years before they can become a Finnish citizen and qualify for the securities.

And this is just one of the benefits. Actually, I've got a page I posted on /b/ once that explains all of the benefits in Finland, pic related.
>>
Fucking Sushmetch - Sat, 19 Apr 2014 00:34:42 EST ID:Q5R8DPz7 No.11265 Ignore Report Quick Reply
>>11264
This doesn't actually list the social assitance I'm on, since thats handled by counties, but its transferring to KELA sometime in the near future so w/e.

Heres a link if you want to read more about the security I'm on.
http://www.stm.fi/en/income_security/social_assistance
>>
Phoebe Cepperstock - Sat, 19 Apr 2014 09:44:01 EST ID:OPQgeisH No.11268 Ignore Report Quick Reply
>>11264
>anybody who moves to Finland has to work for I think 4 years before they can become a Finnish citizen
This is false. Having a job helps in many ways, sure, but it is not a requirement. Just living here suffices. (Tho, without money/job and citizenship, that can be kinda hard.)
>>
Fucking Sushmetch - Sat, 19 Apr 2014 10:25:17 EST ID:Q5R8DPz7 No.11269 Ignore Report Quick Reply
>>11268
The page I posted says in the first lines
"These are regarded as a permanent move: return migration, employment lasting atleast 2 years or marriage to a person permanently residing in Finland."

So yeah, the 4 years was wrong. But you can't just move to Finland without a job, spouse or a history of your family in Finland. (Excluding other reasons like refugees such)

But not really sure either way, so take it with a grain of salt.


Tutoring / Teaching Language by Marta Huffington - Tue, 15 Apr 2014 04:44:58 EST ID:iybBgaRw No.11239 Ignore Report Reply Quick Reply
1397551498162.jpg -(48563 B, 600x450) Thumbnail displayed, click image for full size. 48563
I've been tutoring an 11-year old boy in French for a while. He just started French in school, so he has very little vocabulary; the focus of the tutoring sessions lies on pronuncation and reading.

I won't beat around the bush — his pronuncation is terrible and he hates any pronunciation exercises I've tried to do with him. Partly, I think he feels a little self-conscious (even though I never flat out say "this is wrong" or anything)... I also kind of feel that it's early to be tutoring him and that he'll naturally get the hang of it after a year or so.

My question is: can anyone share some experiences/ideas on tutoring relatively young children? I'm used to tutoring 15-18 year olds, so this 11-year old boy is a little new for me and it seems like I'm using the wrong approach. Thanks!
>>
James Gundlefot - Tue, 15 Apr 2014 05:06:48 EST ID:Vk7qwzzd No.11240 Ignore Report Quick Reply
>>11239


songs are good for learning to pronounce things without suffering. make a cd and do a different song in class every time, then give him a copy that he can listen to with is parents in the car, it can range from pop and rock songs to songs that are specifically designed for learners, once you figure out what works you can do more of that.

how to make 11 year olds like you? Don't care about whether or not they like you, your job is to teach them.

how to make the classes fun? It depends on the student, if they feel like they really don't want to be there, if there french class in school is awful and they expect the same from you.. well sometimes it's not you, it's them.

Play memory games with French word flash cards,

e.g. you have a picture of a postman on one and the word postman on the other, a picture of a robot on one and the french word for robot on the other. if he turns over the word he has to pronounce it before trying to find the picture. if he turns over the picture he has to remember the word.
Never make kids think for very long, they stop thinking and start waiting for the ordeal to be over, if he doesn't get it in about 5 seconds just tell him.

Play games, jeeze. There are hundreds of games, especially for pronunciation and reading. Maybe he is not going to love it immediately but
Comment too long. Click here to view the full text.
>>
Marta Huffington - Tue, 15 Apr 2014 06:03:31 EST ID:iybBgaRw No.11241 Ignore Report Quick Reply
>>11240
Thank you very much! That's some great insight.

I did have a card game with numbers in different colors. With the roll of a die it would be decided if he had to say the color, the number, or add up two numbers (seems a bit difficult, but he loves math and actually quite liked this). That worked out great, but after a while colors and numbers became boring, of course.

I like the idea of memory games and the general advice to introduce more game-like elements; thank you for that. Also that kids don't like to think for long, that never really crossed my mind, and I'm more the type to just give him some time, so I'll try a different approach and see how it goes.

Him liking me isn't really my goal but of course it makes things a little easier and constructive if he doesn't downright hate me, which he doesn't. I'm just having some trouble adapting to an 11-year old as I do have a lot of experience in dealing with older students, so I generally have a lot of material to work with and I don't have to make things "super fun."

Thanks for your time, >>11240!
>>
Doris Brondlefield - Thu, 17 Apr 2014 17:29:47 EST ID:Vk7qwzzd No.11252 Ignore Report Quick Reply
>>11241

if you have flash cards at all you can do games. there are a few different versions of memory, where you can turn all the cards over one by one and he has to remember the original order.. or i used to play a guessing game where i put the cards in the shape of a cross where you could see the middle, say it was "chicken" and he'd have to guess "the cat is ON THE LEFT of the chicken" and of course he almost always got it wrong, but it was a guessing game, so it means that getting it wrong doesn't mean you are dumb, and when you get it right a few times in a row you feel awesome.

Or you show the person all the flashcards, then you hide them, take away one, they have to guess which is missing...
Do remember to say all the basic instructions and vocab that you need to keep repeating for the game in French... like "what is it?" "which is it?" you'll notice every game has just a few necessary phrases to move it along


Any time you have to learn lists you can do it by throwing or kicking a ball.

E.g.

First *kick the ball to him* he has to say
second *kicks the ball to you* you have to say
third
Comment too long. Click here to view the full text.


Pages Next>>
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Report Post
Reason
Note
Please be descriptive with report notes,
this helps staff resolve issues quicker.